Human Design

Human Design

Durf je authentieke zelf te zijn!

We leven in een wereld waarin het je bijna onmogelijk wordt gemaakt om werkelijk jezelf te zijn. Er is altijd wel iemand die vind dat je het anders moet doen, of vooral dat je jezelf moet gedragen. Dus je moet je aanpassen aan wat maatschappelijk de norm is. De kans is groot dat dit totaal niet bij je past. Je leeft dan niet volgens jouw unieke design.

Wil je weten wat jouw unieke blauwdruk is? Vraag dan je Human Design Chart op. Dat doe je hier en is helemaal gratis. Je hebt hiervoor je geboortedatum, je geboortetijd en je geboorteplaats nodig. Staat je geboorteplaats er niet tussen? Selecteer dan de dichtstbijzijnde grote stad uit de lijst. Als je je geboortetijd niet weet, vraag het dan even aan je ouders of vraag je geboorteakte op bij de gemeente. Want je hebt wel de precieze tijd nodig.

Nadat je je geboortegegevens hebt ingevoerd krijg je direct jouw unieke chart te zien. Dit wordt ook wel een ‘BodyGraph’ genoemd. Human Design kent vijf types: Manifestor, Generator, Manifesting Generator, Projector en Reflector.

De hele wereldbevolking is onderverdeeld in deze vijf types: 8% is een Manifestor, 35% een Manifesting Generator, 35% een Generator, 21% Projector en 1% Reflector. Van deze vijf types is 70% hier om te werken (de Manifesting Generators en Generators), 8% om te initiëren (de Manifestors) en 22% om dit proces te begeleiden en leiden (De Projectors en de Reflectors). Deze vijf types hebben allemaal een andere energie-uitwisseling met de wereld om hen heen via hun aura en daarmee een voor hen specifieke manier om hun energie te gebruiken in de wereld.

Jouw type vertelt jou over jouw vitaliteit en meest basale energetische behoeften, het is de fundamentele essentie van hoe jouw energie werkt. In jouw leven en in jouw bedrijf. Samen vormen de typen de cyclus van al het werk in de wereld: er worden zaadjes geplant, die worden uitgevoerd en afgerond en in dit proces vindt er (bege)leiding plaats. Zo werken we allemaal prachtig met elkaar samen. We hebben elkaar dus nodig. Samen staan we sterk!