GenezenJoe DispenzaMediteren

Simpele uitleg

Wat houdt het werk van Dr. Joe Dispenza in?

Onderstaande tekst is van Arlene Lulavage en met haar toestemming in het Nederlands vertaald.

Onder de tekst staat een korte uitleg van enkele worden uit de tekst. Na terugkomst van de retraite van een week op Marco Island in januari, vroegen vrienden en familie haar hoe was je reis? De meesten waren tevreden met “het eten was goed, het weer was geweldig, het hotel was prachtig, en als mijn financiën en omstandigheden op een rijtje waren, ging ze naar een retraite”. Maar sommigen wilden meer details. Ze bedacht hoe ze een korte en eenvoudige systematische uitleg kon geven aan mensen die niet vertrouwd waren met het werk van dr. Joe Dispenza. Dus ze verzamelde haar ervaringen en gedachten en schreef een samenvatting. Ze heeft ondertitels op de alinea’s gezet, zodat ze zich kan herinneren wat ze moet zeggen als mensen om meer informatie vragen. Ik heb ze om diezelfde reden dan ook laten staan.

Een kort overzicht van het werk van Dr. Joe Dispenza

1. INLEIDING

Dr. Joe heeft een model en manier van werken ontwikkeld voor het bewust creëren van de levens die we verlangen, gebaseerd op wetenschappen zoals epigenetica, kwantumfysica, biologie, neurowetenschappen, psychologie en een verscheidenheid aan meditaties. Samen met honderden getuigenissen van beoefenaars, is en wordt het model empirisch bewezen met resultaten van duizenden hersenscans, ECG’s en verschillende laboratoriumtests enz.

2. ONDERBEWUSTE PROGRAMMERING

Volgens de wetenschap is onze geest 5% bewust en 95% onbewust. Ons onderbewustzijn wordt door onze ouders en cultuur geprogrammeerd totdat we ongeveer zeven jaar oud zijn, toen onze hersengolven nog langzamer waren ( in alfa en theta ) waardoor we gemakkelijk beïnvloedbaar waren. Onze analytische geest, die snellere bèta-hersengolven produceert, was toen nog niet ontwikkeld. Daarom hebben we onbewuste overtuigingen met verankerde neuropathische verbindingen in onze hersenen waarvan we ons totaal niet bewust zijn. We leven op de automatische piloot en zijn overgeleverd aan de programmering van onze ouders en cultuur / samenleving als we geen eigen bewustzijn ontwikkelen en de vrije wil die we ooit verloren zijn, niet terugwinnen. “We zien de wereld niet zoals ze is, we zien haar zoals we zijn.”

3. STRESS

Naast het zien van de wereld door de ogen van onze programmering, brengen de meesten van ons 70% van ons leven door met stress die zo gewoon is dat we ons daar ook niet van bewust zijn. We maken ons zorgen over zaken als geld, gezondheid, werk, kinderen, verkeer, relaties, deadlines, verleden, toekomst en wereldaangelegenheden. Chronische stress veroorzaakt overmatig denken dat niet constructief of creatief is. We raken verstrikt in een stroom van eindeloos geklets. Dit brengt ons in de overlevingsmodus van vlucht en vechten of in het sympathische zenuwstelsel waardoor emoties van stress vrijkomen. Dit zijn chemische reacties in ons lichaam die schadelijk zijn en uiteindelijk ziektes kunnen creëren. We reageren met onze onbewuste programmering. Ons hart en onze hersenen worden onsamenhangend. Energie raakt geblokkeerd in ons lichaam. Na verloop van tijd verzwakt ons immuunsysteem en er ontwikkelt zich een ziekte. Als we onze aandoeningen behandelen met driedimensionale genezingen, zullen ze, of weer terugkeren, of we ontwikkelen een andere ziekte. Ze kunnen ons echter wat tijd geven om te genezen in het kwantumveld.

4. HET QUANTUMVELD

Het kwantumveld, of de vijfde dimensie, is een energieveld van informatie, intelligentie en bewustzijn dat voorbij de driedimensionale ruimte en tijd gaat waarin we leven. We ervaren het kwantum in het huidige moment als bewustzijn en niet met onze vijf zintuigen. Het kwantumveld is waar alle mogelijkheden bestaan. Volgens de kwantumfysica zijn elektronen die rond de kern van een atoom circuleren, energiegolven. Totdat we ze waarnemen, waarna ze deeltjes of materie worden. Met andere woorden: hoe we denken en voelen, beïnvloedt materie.

De wetenschap vertelt ons hoe dit gebeurt. We hebben allemaal een draaikolk van een elektromagnetisch veld dat ons omringt. Dit veld wordt beïnvloed door onze gedachten die een positieve of negatieve elektrische verandering ondergaan, en door onze emoties die magnetisch zijn. Het kwantumveld reageert op onze elektromagnetische vortex die wordt geproduceerd door onze bewuste geest en onderbewuste programmering door de omstandigheden te creëren die overeenkomen. Standaard reageert het dus meer op ons onderbewustzijn aangezien dat 95% van onze geest uitmaakt. Als we ons bijvoorbeeld slachtoffer voelen, zullen we omstandigheden aantrekken waardoor we ons slachtoffer voelen. En als we ons rijk voelen, zullen we rijkdom aantrekken. We kunnen leren wat we onbewust creëren door te kijken naar wat zich in ons leven heeft gemanifesteerd.

5. BEWUSTE SCHEPPING EN VERBINDING MET GODDELIJKE ENERGIE

Dr. Joe Dispenza legt ons uit dat we het leven kunnen hebben dat we willen hebben door het bewust te creëren in het kwantumveld. We leren verschillende meditaties die verschillende voordelen hebben.

Ten eerste ontwikkelen we ons bewustzijn door ons los te maken en de waarnemer van onze gedachten en emoties te worden. We leren onze emotionele reacties op stressvolle omstandigheden te reguleren. We ‘breken de gewoonte af om onszelf te zijn’ door het leven (onze realiteit) niet waar te nemen en niet te reageren op onze onderbewuste programmering.

Ten tweede vertraagt meditatie onze hersengolven van bèta en hoge bèta naar alfa, theta en delta. Het haalt ons uit het vecht-vlucht sympathische zenuwstelsel naar rust en verwerking, oftewel het parasympathische zenuwstelsel. Het parasympathische zenuwstelsel vertraagt ons en geeft een cascade van genezende chemicaliën af. Ons hart en onze hersenen worden coherent en ons lichaam krijgt de homeostase terug.

Ten derde, naast alle voordelen voor ons lichaam en geest, haalt meditatie ons uit onze analytische geest naar het onderbewustzijn waar de automatische programma’s bestaan. We betreden de energievelden van de vierde en vijfde dimensie waar we onze negatieve gedachten en emoties herprogrammeren naar positieve gedachten en emoties.

Ten slotte wordt ons geleerd dankbaar te zijn voor onze creaties voordat ze plaatsvinden in plaats van erna. Innovatieve ideeën, synchroniciteiten, dingen en kansen stromen zonder strijd naar ons toe, omdat deze praktijken onze elektromagnetische vortex veranderen om de omstandigheden aan te trekken die we in ons leven wensen. Wanneer we ons verbinden met Goddelijke energie in het kwantum, veranderen we onze gen-expressie, genezen we ons lichaam en creëren we nieuwe realiteiten voor onszelf die zich manifesteren in onze derde dimensionale wereld. Negatieve herinneringen verliezen hun elektromagnetische lading en worden wijsheid. Al snel ontdekken we dat het niet gaat om de dingen die we willen of de genezing, het gaat om het verbinden met het Goddelijke dat door ons, en overal om ons heen stroomt, je vrij voelen, heel worden en het leven liefhebben. Dit vergt toewijding en oefening. We kunnen het namelijk niet alleen intellectueel krijgen. Zoals dr. Joe zegt, moeten we de tribunes verlaten en het speelveld van het leven betreden om dit werk te doen.

Wat is coherent?

Coherent betekent dat dingen met elkaar in overeenstemming zijn.

Wat is parasympatisch zenuwstelsel?

Het parasympathische zenuwstelsel is het deel van het autonome zenuwstelsel dat de organen zodanig beïnvloedt dat het lichaam in een toestand van rust en herstel kan komen.

Wat is homeostase?

Homeostase is het proces waarbij organismen het interne milieu van chemische en fysische processen in evenwicht houden, ondanks veranderingen in de omgeving waarin het organisme zich bevindt. Door homeostase kan een organisme de functie van elk individueel orgaan aanpassen, waardoor aan de integrale behoefte van het lichaam wordt voldaan.

Wat is synchroniciteit?

Toeval. Een bijzondere samenloop van omstandigheden in de tijd van twee of meer niet-oorzakelijke met elkaar verbonden gebeurtenissen die eenzelfde zin en betekenis hebben. (Carl Jung)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.